top of page

【灝消息】投資移民急改例 對您影響大唔大?

已更新:2021年3月18日

台灣投審會最近上傳咗一份新嘅投資移民申請書,營商要求由以往嘅一年加至三年,並且至少要請兩個人,而且立即生效。

其實新嘅措施影響到底大唔大?

究竟申請到咩階段先唔會受影響?

無信心營商3年又點算?

不如一齊嚟聽下我地灝鏘有咩睇法啦!

*影片資訊可能會隨時間過去而未必貼近現況,如想了解最近資訊可瀏覽官方網站或聯絡我們查詢。


相關文章:

71 次查看

最新文章

查看全部
bottom of page