top of page

U Magazine (下集) : 移居泰國、馬來西亞生活12大需知

已更新:2021年3月22日

國際學校學費邊度平啲?買樓有乜陷阱?


近日「移民」已經成為香港人門話題之一,離香港幾個鐘機程、旅遊成日去嘅泰國同馬來西亞,都係好多人會考慮嘅國家,雖然近日馬來西亞突然煞停咗第二家園計劃,但如果你都諗緊想去呢兩個國家長住,不妨入嚟睇睇:

 1. 移居去泰國同馬來西亞,小朋友嘅教育問題要點搞呢?

 2. 馬來西亞同泰國嘅國際學校,邊度學費費啲呢?

 3. 泰國同馬來西亞邊度退休好啲呢?

 4. 泰國同馬來西亞邊度買樓抵啲?

 5. 泰國同馬來西亞買樓有無伏位要注意呢?

 6. 兩個國家嘅醫療信唔信得過?

 7. 除咗曼谷同吉隆坡,仲有邊啲城市值得考慮搬去住呢?

 8. 兩個地方嘅交通係點?

 9. 兩個地方嘅衛生情況係點?

 10. 兩個地方嘅治安係點?

 11. 有無啲政治問題要注意?

 12. 若果打算移居泰國或者馬來西亞,要點樣做心理調節?

559 次查看0 則留言

Comments


bottom of page