top of page

移民和你傾EP4 : 移咗民就後悔?

已更新:2021年3月18日移民係一個好大嘅決定,未諗清楚、未做好功課就移民,好多時就會後悔。甚至當您已經準備充足,申請已獲批,都會好怕後悔!


無論您係咩情況,都歡迎您係節目時段留言或致電9888 0751,我地一齊移民和你傾!

相關文章:

移民和你傾EP3 : 我做緊商業移民但係無做過生意

移民和你傾EP5 : BNO真係咁筍?

40 次查看
bottom of page