top of page

移民和你傾EP14: 加拿大讀書移民 vs BNO Visa

已更新:2021年3月18日


英國同加拿大都相繼推出咗專為香港人而設嘅移民新政策,兩個都係最受香港人歡迎嘅移民國家,好多朋友都「1516」唔知揀去英國定係加拿大好。如果您都諗緊呢個問題,不如聽下Andrew點講啦!

相關文章:

515 次查看
bottom of page