top of page

移民和你傾EP15:2021十大移民預測

已更新:2021年3月18日


2020年就好似坐「過山車」咁,每個月都有移民新消息 相信2021年呢座「過山車」會變得更加刺激,因為有更多移民政策嘅細節將會正式公布 Andrew今次就會同大家預測一下2021年嘅移民趨勢,考慮緊或者準備移民嘅朋友就記住準時收睇直播啦!


相關文章:

121 次查看

Comments


bottom of page