top of page

【灝消息】BNO Visa新鮮出爐 有咩注意事項一定要知?

已更新:2021年3月18日

英國政府喺7月22日公布咗BNO Visa嘅申請細節,明年1月起開放申請。相信好多等緊用BNO身份移民去英國嘅朋友都非常興奮,不過到底有咩事項需要特別注意呢?想知就聽吓Andrew點講啦!


相關文章:

【BNO移民英國】持BNO港人明年起可申 請特別簽證 6個月經濟證明需預留多少錢?

移民和你傾 7 : 移民英國嘅生活係點?

1,258 次查看
bottom of page