top of page

歐盟護照,1 + 1 = 28 ?


移民歐洲國家,並取得歐盟成員國嘅護照,其實即係代表你可以係28個歐盟成員國自由定居或工作,甚至係享受當地居民同樣的福利同待遇。(英國脫歐後將更正為27國)而歐盟公民只要連續在歐盟任一國內居住5年, 即可獲得該國永久居留權。因此,只要你成功移民到任何一個歐盟國家,就等於自動享有28國嘅永居資格。咁到底移民歐洲有咩途徑?想了解更多移民歐洲既方法同資訊,請即聯絡我地免費咨詢啦。

118 次查看

Comments


bottom of page