top of page

五大低門檻移民歐洲方法

已更新:2020年8月28日條條大路通歐洲,精選5大「低門檻」移民歐洲項目


好多人都以為一定要好有錢先做到「歐洲人」,實情係點?

其實移民歐洲都有好多「路數」,今次就同大家介紹返英國、德國、愛爾蘭、土耳其同埋保加利亞嘅「低門檻」移民項目,仲會分享經驗心得,避免大家「中伏」。


歐洲網上移民講座

主題:精選五大低門檻移民歐洲方法 日期:2020年6月18日(星期四) 時間:晚上8:30至晚上10:00 應用程式:GoToWebinar(手機版效果更佳) 費用:免費


***如講座開始前一小時仍未收到Whatsapp通知,請聯絡我們,謝謝!***  查詢: (+852) 2522 9222 / (+852) 9888 0751 (WhatsApp) 

115 次查看
bottom of page