top of page

可能係最平嘅新加坡投資移民計劃


想移民但又想繼續發展自己嘅事業賺多啲錢?英、美、澳、加以外,新加坡可能係您最好嘅選擇!如果您想知道新加坡移民計劃嘅詳情,就記住報名參加2月23日(星期二)既新加坡移民網上講座啦!



講座詳情

主題:可能係最平嘅新加坡投資移民計劃

日期:2021年2月23日(週二)

時間:晚上8:30 - 晚上10:00

應用程式:GoToWebinar(手機版效果更佳)

費用:免費


109 次查看0 則留言

Comments


bottom of page