top of page

U Magazine:香港人想移民?!10個必須要知的移民Q & A

已更新:2021年3月22日


1.想移民,首先要考慮乜嘢條件呢?

2.如果我單身,手頭上資產唔多,可以移民去邊度?

3.如果兩夫婦,有小朋友,移民去邊度好?

4.如果打算退休,又應該移民去邊度好呢?

5.移民門檻低,有乜嘢地點推介?

6.有無啲另類國家選擇呀?

7.終極想移民英、美,有乜嘢平啲同快啲嘅計仔?

8.搞移民,有乜嘢陷阱?

9.究竟邊類人,唔適合移民嘅呢?

10.對於打算移民的人,有何忠告?相關文章:

24 次查看0 則留言

Comments


bottom of page