top of page

【灝消息】加拿大封關影響移民申請?

已更新:2020年11月26日


加拿大因疫情而封關 申請移民會否被影響?


由於現時疫情在歐美大爆發,各國都相繼採取封關等措施。好多朋友本來打算去考察都要被迫暫停,又或者擔心「無得申請」。其實究竟現時最新情況係點? 不如一齊嚟聽聽有超過三十年加拿大移民經驗嘅專家Andrew Lo有咩睇法啦!


*影片內的資訊可能因為移民政策改變而不能作準,如想查詢最新資訊,請聯絡我們的顧問


相關文章:

129 次查看

Commentaires


bottom of page