top of page

【灝鏘集】加拿大初創簽證申請條件及注意事項

已更新:2020年11月26日

加拿大初創簽證 (SUV) 可以講得上係移民項目中嘅黑馬,尤其是希望移民到溫哥華或多倫多的朋友。


眾所周知,呢兩個省都係非常熱門,想透過省提名移民其實競爭相當激烈。但如果透過SUV移民加拿大,就相對容易多了。

*影片資訊可能會隨時間過去而未必貼近現況,如想了解最近資訊可瀏覽官方網站或聯絡我們查詢。

相關文章:

1,672 次查看0 則留言

Comments


bottom of page